Site name
Site name

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Vođeni vizijom da kroz osiguranje poboljšavamo život ljudi upravljanjem i ublažavanjem rizika kojima su izloženi, posvećeni smo stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih. Na taj način utičemo na kvalitet njihovog života, njihovu bezbednost i bogatstvo. Ključ našeg razvoja su pouzdanost, efikasnost i poštovanje ugovorenih obaveza. Osmišljavanjem jednostavnijih i pametnijih rešenja želimo da ispunimo i prevaziđemo očekivanja naših klijenata. Cilj nam je da olakšamo međusobnu saradnju, povećamo zadovoljstvo klijenata, postanemo njihov prvi izbor i vodeća kompanija u oblasti osiguranja stanovništva.

Politika integrisanog sistema menadžmenta (ISM) povezuje sve elemente našeg poslovanja u celovit sistem upravljanja.

Principi politike ISM:

  • Unapređenje kvaliteta usluga zasnovano na poštovanju zakona, propisa i standarda i na fleksibilnosti za usklađivanje sa zahtevima i potrebama klijenata radi povećanja njihovog zadovoljstva.
  • Inovativnost kao osnova konkurentnosti naših usluga, uz stalna ulaganja u tehnologiju i ljude.
  • Kompetentnost svih zaposlenih.
  • Čuvanje životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednosti na radu sprečavanjem incidenata u svim poslovnim procesima.
  • Poslovna atmosfera zasnovana na saradnji, poverenju, partnerskim odnosima, osećanju pripadnosti kompaniji, visokim etičkim normama i uključivanju zaposlenih u stvaranje i poboljšanje poslovnih procesa i usluga.

Poslujemo u skladu sa aktima o zaštiti podataka o ličnosti i o zaštiti poslovne tajne, i u skladu sa sertifikatom ISO 27001.


Politika postupanja po prigovorima korisnika usluga osiguranja sastavni je deo politike ISM i dostupna je korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama. Njome se utvrđuje i sprovodi postupak brzog i delotvornog rešavanja prigovora, koji podrazumeva spremnost na odgovor, odsustvo diskriminacije i objektivnost. Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju sa politikom integrisanog sistema menadžmenta i politikom postupanja sa prigovorima, da ih primenjuju i unapređuju. Njihovi postupci u toku rada ne smeju narušiti imidž Generali Osiguranja Srbija na tržištu.