Site name
Site name

Upravljanje kvalitetom

Dobili smo sertifikate od nezavisnih ocenjivača za poslovanje u skladu sa zahtevima standarda ISO:

ISO 9001:2015 ‒ opšti standard upravljanja kvalitetom ‒ za poslove razvoja, ugovaranja i prodaje svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i za obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja (novembar 2009.).

ISO 27001:2013 ‒ upravljanje bezbednošću informacija ‒ za primenu standarda koji osigurava bezbednost informacija sa stanovišta njihovog integriteta, raspoloživosti i poverljivosti. Prva smo osiguravajuća kompanija u Srbiji koja je dobila ovaj značajni sertifikat (novembar 2012.).

ISO 14001:2004 ‒ upravljanje zaštitom životne sredine ‒ za razvoj, ugovaranje i prodaju svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i za obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja (april 2015.).

OHSAS 18001:2007 ‒ upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu ‒ za razvoj, ugovaranje i prodaju svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja (april 2016.).