Site name
Site name

Total Medic 100

Vaše zdravlje u sigurnim rukama

Proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Total Medic 100 je efikasno rešenje koje vam u svakom trenutku obezbeđuje vrhunske medicinske usluge u odabranim privatnim i državnim klinikama. Ova vrsta osiguranja podrazumeva organizaciju lečenja i medicinskih usluga i možete ga ugovoriti za sebe i članove svoje porodice i mogu ga ugovoriti i fizička i pravna lica.

 

Vaši benefiti

  • Mogućnost za lečenje u zemlji u iznosu od 100.000 evra
  • Medic Call Centar na raspolaganju 24 časa dnevno tokom cele godine
  • Zakazivanje pregleda u najkraćem roku
  • Organizacija najkvalitetnije medicinske usluge
  • Ostvarujete značajne popuste kroz pogodnosti za klijente
osiguranje privatno zdravstveno individualno dobrovoljno Total Medic Generali

Ostvarite kvalitetne i pouzdane medicinske usluge za vas i vaše najbliže.

U zavisnosti od toga da li imate obavezno državno zdravstveno osiguranje, postoje dve opcije koje možete odabrati:

  • Individualno kombinovano paralelno i dodatno zdravstveno osiguranje - namenjeno onima koji imaju obavezno državno zdravstveno osiguranje i
  • Individualno privatno zdravstveno osiguranje - namenjeno onima kojima nemaju obavezno državno zdravstveno osiguranje.

Pokrića

Osnovno pokriće obuhvata:

Bolničko lečenje
Vanbolničko lečenje
Zdravstvenu zaštitu trudnica i beba

Uz osnovni paket možete ugovoriti i dodatno pokriće koje obuhvata i nadoknadu troškova lekova na recept.

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
 

Tabela primera:

VRSTA OSIGURANJA

SUME OSIGURANJA

POKRIĆA

MESEČNA PREMIJA

TOTAL MEDIC

100.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje) i zdravstvena zaštita trudnica i novorođenčadi

Muškarac
35 godina
59,56 EUR

 

Dete osiguranika kao član porodice (žensko)
4 godine
36,63 EUR

Žena osiguranika kao član porodice

32 godine

87,36 EUR