Site name
Site name

Vest

Uz međunarodno putno osiguranje, osiguranje domaćinstva na poklon!

01.06.2017

Vi samo putujte, uživajte i ne brinite!

Koliko ste puta pomislili na svoj stan ili kuću dok ste bili na službenom putu ili odmoru u inostranstvu?

Imovina je izložena raznim nepredviđenim događajima koji često dovode do njenog oštećenja. Kada smo duže odsutni, posledice požara, izliva vode iz instalacija ili provalne krađe mnogo je teže sanirati.

Generali Osiguranje Srbija i ovog puta misli na vas!

Kupovinom Generali međunarodnog putnog osiguranja istovremeno možete obezbediti kvalitetnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu i novčano pokriće za štete koje u vašem domaćinstvu mogu nastati u slučaju požara, izliva vode iz instalacija ili provalne krađe dok ste odsutni.

 

Ko može da dobije osiguranje domaćinstva na poklon?

Sva lica osigurana po ugovoru o putnom osiguranju izuzev lica osiguranih na 365 dana koja su kao razlog putovanja navela privremeni boravak radi školovanja.

Akcija počinje 1. juna i traje do 30. septembra 2017.