Site name
Site name

Šta je osiguranje od nezgode za decu u školi i na šta treba obratiti pažnju


Šta je osiguranje od nezgode za decu u školi i na šta treba obratiti pažnju

Želiš da među prvima dobijaš
informacije o popustima i korisne savete?

03.09.2019.

Početak septembra je uvek rezervisan za pripreme za nove školske obaveze. Nakon odmora, deca se vraćaju u školske klupe i počinju prvi roditeljski sastanci. Na njima će se razgovarati i o osiguranju učenika od nezgode.

Koliko zaista roditelji znaju o jednogodišnjoj polisi osiguranja od nezgode za učenike?

Zbog velikog broja tema, na prvom roditeljskom sastanku najčešće nema dovoljno vremena za razgovor o osiguranju dece, pa roditelji mogu ostati uskraćeni za informacije o tome koje situacije pokriva osiguranje, koliki se iznosi isplaćuju za koju vrstu povrede, kako se prijavljuje osigurani slučaj. Roditeljima se često na usvajanje daje predlog iznosa koji treba izdvojiti za celokupan „đački dinar”, pa nije jasno koliko se iz te sume izdvaja za osiguranje, a koliko za druge potrebe.

U nastavku razjašnjavamo najčešće nedoumice roditelja.

Da li je ovo osiguranje obavezno?

Osiguranje učenika nije obavezno, ali se većina roditelja odluči da plati premiju za svoje dete da bi obezbedili finansijsku naknadu ukoliko dođe do nezgode. Iskustvo pokazuje da roditelji najčešće ne znaju šta zapravo plaćaju i šta time dobijaju. Zbog toga savetujemo roditelje da se pre donošenja odluke detaljno upoznaju sa uslovima osiguranja i ograničenjima koja prate konkretnu ponudu osiguranja učenika.

Da li osiguranje važi samo za vreme boravka u školi?

Učenici su osigurani 24 sata dnevno, dakle i kada nisu u školi, osim za vreme školskog raspusta kada osiguranje ne pokriva nemogućnost praćenja nastave.

Šta je najčešće pokriveno polisom osiguranja od nezgode za učenike?

Osiguranje najčešće obuhvata:

Trajni invaliditet – gubitak radne sposobnosti. U zavisnosti od stepena invaliditeta određuje se iznos naknade koji se isplaćuje. Stepeni invaliditeta su definisani u Tabeli invaliditeta, koja je sastavni deo polise. Stepen invaliditeta određuje stručno lice Generali Osiguranja Srbija na osnovu dostavljene medicinske i druge dokumentacije.

Shvatajući dečje nestašluke proširili smo pokrića i kod povreda koje ne podrazumevaju uvek trajne posledice. Generali Osiguranje Srbija će isplatiti i određeni % osigurane sume za trajni invalitet u slučaju:

PRELOMA STALNIH ZUBA

  • do 16 zuba - za svaki zub 0.5%
  • od 17 ili više zuba - za svaki zub 1%

GUBITKA STALNIH ZUBA

  • do 16 zuba - za svaki zub 1.5%
  • od 17 ili više zuba - za svaki zub 2%

UJEDA PSA - izuzet je ujed sopstvenog psa

Jednu povredu u toku godine osiguranja ukoliko je posledica ujeda psa:

  • hematom i/ili oguljotina, Generali osiguranje će isplatiti  0.5%
  • otvorena rana i/ili višestruka povreda, Generali Osiguranje Srbija će isplatiti  1.5%

Smrt usled nezgode - isplaćujemo ugovorenu osiguranu sumu zakonskom nasledniku ili korisniku osiguranja.

Prelom kosti – pokrivamo jedan prelom u toku godine. Ukupno ugovorena suma se isplaćuje jednokratno bez obzira na vrstu preloma i da li on kao posledicu ima trajni invaliditet ili ne.

Hirurška intervencija – intervencija zbog povrede usled nezgode. Na osnovu kategorije isplaćuje se deo osigurane sume ugovorene polisom osiguranja:

  • hirurška intervencija I kategorije – 25%
  • hirurška intervencija II kategorije – 50%
  • hirurška intervencija III kategorije – 75%
  • U slučaju komplikacija tokom hirurške intervencije isplaćuje se 100% osigurane sume

Troškovi lečenja i naknada za bolnički dan – nadoknađujemo troškove lečenja u državnim zdravstvenim ustanovama koje je osiguranik morao sam da plati.

Uključena je i naknada za svaki dan proveden u državnoj bolnici bolnici i  ustanovi za rehabilitaciju, najviše do 30 dana u toku jedne godine (bolnički dan).

Naknada za nemogućnost praćenja vaspitnog programa – u slučaju prolazne nemogućnost za praćenje nastave ili vaspitnog programa u trajanju od najmanje 5 dana,  isplaćujemo ugovoreni iznos naknade za sve dane trajanja privremene nesposobnosti u skladu sa izveštajem lekara, a najviše do 200 dana u toku jedne godine i bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet ili ne.

Od čega zavisi širina pokrića?

Širina pokrića zavisi od toga koliko izdvajate za osiguranje, a za ovu polisu osiguranja se prosečno izdvaja između 100 i 500 dinara. Dakle, ako izdvojite više i pokriće će biti šire, a možete očekivati i da naknada iz osiguranja bude viša.

Da biste se podrobnije informisali o osiguranju svog deteta, obavezno zatražite od škole da vam dostavi ponudu i uslove osiguranja.

 

Prijavi se
Budi uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama

Polja označena * su obavezna