Site name
Site name

Credit Life

Sigurnost novog doma i porodice

Proizvod  je namenjen onima koji otplaćuju bankarske kredite. Ako nastupi osigurani slučaj, porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena jer se neotplaćeni iznos kredita, koji ujedno predstavlja i osiguranu sumu, u celosti izmiruje.

 

Vaši benefiti

  • Sigurnost novog doma i porodice
  • Odgovara životnim osiguranjima koja zahtevaju banke prilikom podizanja kredita
  • Visoke osigurane sume koje pokrivaju ostatak duga po kreditu
  • Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako mogu da plaćam premiju?
 

Primeri visine godišnjih premija

Godišnja premija za muškarce starosti 30 godina (EUR)

Visina kredita – osigurana suma

Trajanje kredita – osiguranje

Kamatna stopa

Plaćanje

Visina premije

35.000,00

15 godina

6%

godišnje

43,26

Godišnja premija za žene starosti 35 godina (EUR)

Visina kredita – osigurana suma

Trajanje kredita – osiguranje

Kamatna stopa

Plaćanje

Visina premije

48.480,00

20 godina

4,25%

godišnje

60,47