Site name
Site name

Classic

Sigurnost i zaštita za vas i vaše najdraže

Osiguranje namenjeno svima onima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurnost i finansijsku zaštitu u budućnosti za slučaj da nastupe neželjeni događaji. Prednost ovog programa je mogućnost da kroz niske premije osiguranja sebi ili svojoj porodici obezbedite visoke osigurane sume.

 

Vaši benefiti

  • Značajna lična i porodična finansijska sigurnost za slučaj trajnog invaliditeta ili smrti
  • Minimalno ulaganje uz visoke osigurane sume
  • Mogućnost ugovaranja na godinu dana

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako mogu da plaćam premiju?
Da li postoji dopunsko osiguranje?
 

Primeri visine godišnje premije (u evrima)

Pol

Muški

Pristupna starost osiguranika

35 godina

Trajanje osiguranja

20 godina

Osigurana suma za slučaj smrti

20.000 EUR

Osigurana suma za slučaj invaliditeta od 50-100%

20.000 EUR

Godišnja premija

137,23 EUR