Site name
Site name

Prijava štete kod osiguranja kreditinih proizvoda CPI

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.


Bez obzira na slučaj, za prijavu štete je potrebno:

  • Zahtev za prijavu štete
  • Aktuelni plan otplate ili potvrda banke o stanju duga (za dozvoljeni minus ili karticu),
  • Lična karta
  • Dodatna dokumentacija, u zavisnosti od ugovorenog rizika.

Za  pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.