Site name
Site name

Online i telefonske konsultacije sa ovlašćenim lekarima u mreži zdravstvenih ustanova Generali Osiguranja Srbija

29.04.2020

Online i telefonske konsultacije sa ovlašćenim lekarima u mreži zdravstvenih ustanova Generali Osiguranja Srbija

Sada kada je briga o zdravlju važnija nego ikada, svojim klijentima zdravstvenog osiguranja smo omogućili još jednu pogodnost.

Tokom trajanja vanrednog stanja klijenti se mogu konsultovati sa ovlašćenim lekarima u mreži zdravstvenih ustanova Generali Osiguranja Srbija, online ili telefonom.

Konsultacije se mogu odnositi na kontrole, dobijanje izveštaja, uputa i terapija na osnovu ranijih nalaza lekara, ili na ponovne ili kontrolne laboratorijske analize za koje nije neophodno fizičko prisustvo pacijenta.

Mogućnost online i telefonskih konsultacija imaju osiguranici koji već imaju utvrđenu dijagnozu, tj. obavili su pregled, test ili analizu u zdravstvenoj ustanovi, što su obavezni da potvrde.

Klijenti mogu pozvati Medic Call Centar na telefon 011/222 0575 ili direktno ustanovu u kojoj se leče.

Osiguranici koji imaju opštu participaciju svoju obavezu ka zdravstvenoj ustanovi izmiriće po završetku vanrednog stanja.

NAPOMENE: Da bi postupak bio efikasniji, poželjno je da osiguranici zakazuju konsultacije samostalno, a ne preko Medic Call Centra. Ako osiguranik ne može da stupi u kontakt sa izabranim lekarom, moći će da se konsultuje s lekarom specijalistom čak i ako se ranije nije lečio u nekoj od ovih zdravstvenih ustanova. U tom slučaju osiguranik će morati imejlom da dostavi medicinsku dokumentaciju na uvid.