Site name
Site name

Perspektive i strategija

30.12.2021

 

Generali je jedna od najvećih kompanija na svetu u sektoru osiguranja i upravljanja kapitalom, sa uspešnom istorijom čija je 190. godišnjica proslavljena 2021. godine. Želimo da ojačamo liderstvo u Evropi i proširimo prisustvo na izabranim tržištima u Aziji promovišući svoju posvećenost održivom partnerstvu sa klijentima.

Industrija osiguranja se suočila sa dosada neviđenim izazovima. U tržišnim uslovima, koji su postali još složeniji zbog pandemije, nastavili smo da pratimo megatrendove koji predstavljaju značajne rizike ali i daju različite  mogućnosti Grupi i našim zainteresovanim stranama, sa ciljem da i u narednom periodu održimo sposobnost stvaranja novih vrednosti. Brzina širenja tehnoloških inovacija i uznapredovala digitalizacija utiču na ponašanje potrošača i samim tim modifikuju operativne procese i metode rada. Regulatorni okvir je sve stroži.

Pored toga, i industrija u kojoj poslujemo našla se na raskrsnici velikih savremenih problema kao što su pandemija i ekstremni događaji, klimatske promene, geopolitička i finansijska nestabilnost, digitalna revolucija i sajber sigurnost, starenje populacije i potreba za drugačijom socijalnom podrškom. 

Ipak, ovi izazovi mogu biti i prilike da svojim klijentima ponudimo nove, prilagođenije modele zaštite.

Tokom skoro dva veka svoje istorije, Generali je pokazao da je otporan na promene i pomogao je ljudima da izgrade sigurniju budućnost brigom o njihovom životu i snovima. To će nastaviti da čini i ubuduće, čak i više. Naime, uspeh strategije „Generali 2021” omogućava nam da promovišemo tu posvećenost, a zahvaljujući novom strateškom planu Lifetime Partner 24: Driving Growth nastavićemo da podstičemo održivi rast za sve zainteresovane strane i postavljamo još ambicioznije ciljeve.

LIFETIME PARTNER 24: DRIVING GROWTH

Na Danu investitora održanom 15. decembra 2021. godine, Generali je predstavio novu trogodišnju strategiju Grupe, Lifetime Partner 24: Driving Growth.

Temelj novog plana je Generalijeva kontinuirana posvećenost doživotnom partnerstvu sa više od 68.000.000 klijenata u preko 50 zemalja. Ulaganje u personalizovane proizvode, omogućavanje digitalnog savetovanja i pružanje najboljeg korisničkog iskustva u klasi, omogućiće Generaliju i njegovoj globalnoj mreži od 165.000 agenata da se još više približe klijentima.

„Generalijeva dugogodišnja posvećenost doživotnom partnerstvu znači stavljanje klijenata u srce svega što radimo. U okviru našeg novog plana, tu posvećenost ćemo podići na viši nivo i potvrditi da je Generali, vođen podacima, inovator fokusiran na klijente.  Ambiciozni ciljevi i inicijative predstavljeni u planu su mogući zahvaljujući uspešnoj realizaciji naših prethodnih strateških planova. Danas Generali ima snažnu finansijsku poziciju, diversifikovane izvore prihoda , postojan rast profita i rekordno generisanje najboljih prinosa za akcionare. Radujemo se daljem razvoju ovih dostignuća u naredne tri godine. Naša liderska pozicija u osiguranju, naše ustanovljene interne sposobnosti upravljanja kapitalom, naša digitalna mreža od 165.000 agenata i još veća posvećenost pozitivnom doprinosu društvu i životnoj sredini znače da je Generali u idealnom položaju da ostvari održivi rast od kojeg će korist imati sve zainteresovane strane.”
Filip Done, generalni direktor Grupe

Strateški plan Lifetime Partner 24: Driving Growth daje jasnu viziju za Generali u 2024. godini. Izgrađen je na tri strateška stuba: podsticanju održivog rasta, poboljšanju profila prinosa i liderskoj poziciji u oblasti inovacija. Ovaj plan će takođe obezbediti visok  rast prinosa po akciji, povećano generisanje gotovine i višu dividendu.

Tokom ovog strateškog ciklusa ići ćemo još dalje u posvećenosti održivosti, stalno se fokusirajući na pozitivan uticaj na društvo, životnu sredinu i zainteresovane strane. Pored toga, nastavićemo da ulažemo u svoje ljude kako bismo obezbedili njihovo angažovanje na uspešnoj realizaciji novog plana uz negovanje održivog radnog okruženja.

Podsticanje održivog rasta

Generali će nastaviti da povećava prihode u segmentima životnog i neživotnog osiguranja (P&C) i da održava najbolje tehničke marže u klasi povećanjem tržišnog udela u oblastima koje imaju značajan potencijal za rast , uključujući MSP, zdravstveno osiguranje, osiguranje namenjeno starijoj populaciji u Evropi, kao i osiguranja za putovanje u SAD.

U segmentu životnog osiguranja, Grupa će povećati profit kroz proizvode koji zahtevaju manje kapitala, podsticanjem rasta unit-linked proizvoda i daljom modifikacijom marži. Efektivno upravljanje rashodima podržaće rast, uz kontinuiranu disciplinu u troškovima na zrelim tržištima i fokusirano ulaganje u Aziju i fokusom na varijabilne troškove.

Poboljšanje profila prinosa

Generali će nastaviti da poboljšava profil i profitabilnost poslovanja u segmentu životnog osiguranja nastavkom sveobuhvatne optimizacije sa ciljem smanjenja kapitalnog intenziteta i poboljšanja operativnih rezultata.

Uz isti disciplinovani pristup koji je Generaliju omogućio da tokom aktuelnog strateškog ciklusa investira preko tri milijarde evra u M&A, čija vrednost raste, Grupa će usmeriti svoj kapital na inicijative profitabilnog rasta. Generali će se usmeriti na mogućnosti jačanja svoje liderske pozicije u osiguranju u Evropi i širenja svog prisustva na odabranim azijskim tržištima u razvoju.

U oblasti upravljanja kapitalom, Grupa će nastaviti da investira u svoje proizvode i kanale distribucije – uključujući mogućnost proširenja ulaganja privatnog kapitala – kako bi povećala obim poslovanja  i generisala dodatnih 100 miliona evra prihoda od trećih strana.

Lider u inovacijama

Tokom narednog planskog perioda  u  digitalnu tehnologiju biće uloženo ukupno 1,1 milijarda evra, što predstavlja povećanje od 60% u odnosu na poslednji strateški ciklus. Ovo podrazumeva dalje ulaganje u Generalijev model odnosa doživotnog partnerstva radi povećanja vrednosti za klijente kroz unapređenje digitalnih savetodavnih mogućnosti i uspostavljanje neometane prodaje kroz različite kanale distribucije.

Grupa će takođe investirati u proširenje zajedničkih platformi, u nove mogućnosti korišćenja podataka i u širu primenu pametne automatizacije i veštačke inteligencije. To će smanjiti troškove i poboljšati Generalijev opertivni rezultat i za 2.5 do 3 procentna poena i dodatno poboljšati racio troškova u odnosu na prihode Grupe. 

Generali će svoju prednost u tehničkom rezultatu dodatno unaprediti moćnim mehanizmom za podsticanje inovacija koji kombinuje interne aktivnosti i aktivnosti vođene partnerstvom. Novi insurtech fond od 250 miliona evra omogućiće Generaliju da iskoristi šanse projekata sa velikim potencijalom.  Nova ulaganja u digitalizaciju omogućiće Grupi da zauzme više mesto u tom segmentu profita koji proizilazi iz digitalizacije u Evropi.

Pozitivan uticaj na društvo, životnu sredinu i zainteresovane strane

Generali je posvećen tome da deluje kao snaga dobra u izgradnji otpornijeg i pravednijeg društva. Obaveze koje se odnose na životnu sredinu, socijalnu politiku i korporativno upravljanje ugrađene su u ovaj strateški plan, uključujući rast premije u oblasti osiguranja održivih poslovnih rešenja za 5-7%, prosečne godišnje stope rasta (CAGR) do 2024. godine i potpunu integraciju kriterijuma ESG (Environmental, Social, and Governance) u direktne investicije Grupe do 2024. godine. Pored toga, do 2024. godine Generali će za 25% smanjiti portfelj poslovanja sa kompanijama koje svojim delovanjem utiču na povećanje emisije gasova staklene bašte (uključujući ugljen-dioksid i metan). U skladu sa svojim obavezama kao člana Alijanse za neto nultu emisiju (Net-Zero Asset Owner Alliance) Generali će između 2021. i 2025. ostvariti i 8,5-9,5 milijardi evra novih zelenih, održivih investicija.

Grupa je takođe definisala plan za potpuno isključenje investicija i aktivnosti preuzimanja riika  u sektoru termalnog uglja i napreduje u pogledu obaveze da više ne osigurava aktivnosti eksploatacije nafte i gasa.

Generalijev projekat EnterPRIZE pomaže malim i srednjim preduzećima da naprave održivu tranziciju, dok će vodeća društvena inicijativa Grupe, The Human Safety Net, otključati potencijal ljudi iz ugroženih društvenih grupa.

Angažovani ljudi kao ključna prednost za uspešnu realizaciju novog plana

Tokom realizacije strategije Lifetime Partner 24: Driving Growth, Grupa će se fokusirati na unapređenje svoje meritokratske, na klijente usmerene korporativne kulture i razvoj kompetencija, uključujući usavršavanje 70% Generalijevih zaposlenih, koji će steći nove digitalne i strateške veštine do 2024. godine.

Generalijeve ljude će i dalje podržavati pravedni procesi i jednake šanse, imajući u vidu različitost kao vrednost u svim njenim komponentama, a posebno cilj da do kraja planskog perioda žene zauzimaju 40% rukovodećih pozicija. Generali je takođe posvećen prihvatanju novih održivih i uravnoteženih hibridnih modela rada u svim svojim entitetima i pružanju važne prednosti svojim zaposlenima i zainteresovanim stranama u „sledećoj normalnosti”.