Site name
Site name

Grupno osiguranje života

Group Life

Grupno osiguranje života je namenjeno poslodavcima koji žele da obezbede svojim zaposlenima finansijsku zaštitu od nepredviđenih životnih situacija.

Osiguranjem svojih zaposlenih pružate sigurnost i zaštitu njima i njihovim porodicama i stičete njihovo poverenje i lojalnost.

 

Vaši benefiti

  • Dobar instrument kod motivacije i nagrađivanja zaposlenih
  • Mogu se osigurati svi zaposleni koja se nalaze u radnom odnosu kao i lica koja rade na osnovu ugovora van radnog odnosa
zivotno osiguranje zaposleni grupno zivot Generali

Generali grupno osiguranje života za slučaj smrti možete ugovoriti kao samostalno pokriće ili u kombinaciji sa kolektivnim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja. Osigurani slučaj predstavlja smrt osiguranika u periodu trajanja osiguranja

Osiguranje se može zaključiti na određeno vreme.

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako se određuje visina premije?
Kako mogu da plaćam premiju?
 

Primer premije za grupno osiguranje života:

Prosečna pristupna starost osiguranika

40

Broj osiguranika

5

Osigurana suma za slučaj smrti (RSD)

200.000

Godišnja premija po zaposlenom (RSD)

603,91

Godišnja premija za sve zaposlene (RSD)

3019,53

 

Primer premije za grupno osiguranje života u kombinaciji sa kolektivnim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja (nezgode):

Pokrića

Osigurana suma (RSD)

Premija po zaposlenom (RSD)

Premija za sve zaposlene (RSD)

A. OSIGURANJE ŽIVOTA

     

Smrt

200.000

603,91

3019.53

UKUPNO (A)

 

603,91

3019,53*

B. KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE

     

Smrt usled nezgode

200.000,00

165,00

825,00

Invaliditet

400.000,00

330,00

1650,00

Troškovi lečenja

100.000,00

750,00

3750,00

Dnevna naknada

100,00

495,00

2475,00

Hirurška intervencija

30.000,00

225,00

1125,00

Saobraćajna nezgoda

100.000,00

53,00

265,00

Prelom kosti - jednokratna

5000,00

187,50

937,50

UKUPNO (B)

 

1984,95

9924,75**

UKUPNO (A+B)

 

2588,86

12.944,28

*Na ovaj iznos premije poslodavac ne plaća pripadajuće poreze i doprinose.                         

**Na ovaj iznos premije poslodavac ne plaća pripadajuće poreze i doprinose.