Site name
Site name

Medica Exelenta

Namenjena je svim poslodavcima koji su spremni da svojim zaposlenima pruže vrhunske uslove rada i najbolju zdravstvenu zaštitu.

Ako smatrate da vaši zaposleni zaslužuju više jer predano rade svoj posao, onda je Medica Exelenta pravi izbor jer ima najšire pokriće medicinskih usluga.

 

Vaši benefiti

 • U zavisnosti od potreba i mogućnosti, možete ugovoriti različite kombinacije pokrića uz nižu osiguranu sumu
 • Pored ugovorenih pokrića, vašim zaposlenima je na raspolaganju i usluga onlajn konsultacije sa lekarom
 • Dobar način da motivišete i nagradite zaposlene
 • Manja učestalost bolovanja i veća efikasnost zaposlenih
kolektivno zdravstveno osiguranje zaposleni Medica Exelenta Generali

Maksimalna osigurana suma iznosi 100.000 EUR po osiguranom licu u toku jedne godine. Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i članovi porodice.

Pokrića

Osnovno pokriće:

 • vanbolničko lečenje – dijagnostika, kućne posete, svi specijalistički pregledi, usluge laboratorije, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), hitan bolnički transport, tretmani akupunkturom, psihijatrijske usluge, homeopatski tretmani, fizikalna terapija, kućna nega, dijagnostičke procedure, laboratorijski nalazi, testovi i analize za utvrđivanje neplodnosti (do 300 EUR), medicinska pomagala.
 • bolničko lečenje – dijagnostika, laboratorija, neophodni lekovi, medicinske usluge lekara specijalista, smeštaj u privatnoj sobi ili u privatnom apartmanu, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), fizikalna terapija, intervencije sa lokalnom i totalnom anestezijom, laparaskopija, urgentne stomatološke intervencije, obezbeđivanje lekova i medicinskog materijala, medicinska pomagala, predoperativni tretmani, operativni troškovi, implanti, intenzivna nega.
 • zdravstvena zaštita trudnica i beba – redovni pregledi, brisevi, laboratorijski nalazi, ultrazvuk, dodatni ultrazvuk u slučaju rizične trudnoće, biohemijski skrining, amniocinteza, biopsija, kordiocinteza, troškovi porođaja (epidural, apartmanski smeštaj, prisustvo oca porođaju, naknade za lekara, medicinskog tehničara, anesteziologa), prenatalni vitamini, zdravstvena zaštita novorođenčeta starosti do mesec dana, kućna nega, devet pregleda kod određenog lekara u roku od 24 meseca (redovni pregledi i vakcinacije) u slučaju da osigurano lice osigura dete u prvih 30 dana.

Dodatno pokriće:

 • lekovi koji se izdaju na recept
 • sistematski pregledi
 • oftalmološke usluge
 • stomatološke usluge

Za sva pokrića postoje limiti u skladu sa ugovorenom osiguranom sumom.

DODATNA USLUGA – ONLAJN KONSULTACIJA SA LEKAROM

Uslugu onlajn konsultacije sa lekarom pružamo u saradnji sa najpoznatijim stručnjacima i ustanovama u zemlji. Zavisno od slučaja, Medic Call Centar kompanije Europ Assistance upućuje klijente na lekare opšte prakse dostupne na njenoj platformi, odnosno na lekare specijaliste dostupne na platformi Global Digital Clinic (GDC).

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
Šta obuhvata i kako se koristi usluga online konsultacije sa lekarom?
 

Tabela primera

LICA - KOLEKTIVNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

VRSTA OSIGURANJA

Sume osiguranja

POKRIĆA

MESEČNA PREMIJA
PO OSIGURANIKU

MEDICA EXELENTA
(minimalno 6 osiguranih zaposlenih)

5.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

starost osiguranika
30-39 god.

mesečna premija
39,13 EUR
starost
osiguranika
40-49 god.

mesečna premija
51,20 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

MEDICA EXELENTA
(minimalno 6 osiguranih zaposlenih)

max. 100.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

starost osiguranika
30-39 god.

mesečna premija
88,02 EUR

starost
osiguranika
40-49 god.

mesečna premija
110,07 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

7.500 EUR

Zdravstvena zaštita trudnica i novorođenčadi

1.000 EUR

Lekovi na recept

250 EUR/ 20% participacije

Stomatologija

200 EUR za stakla +
75 EUR za okvire +
75 EUR za pregled jednom godišnje

Oftalmologija