Site name
Site name

Provera statusa štete

Proverite status prijavljene štete unosom broja štete u naznačeno polje.

Prikazan je status poslednjeg obračuna štete.

Sve informacije o statusu štete možete proveriti 24/7, besplatnim pozivom Kontakt centra 0800 222 555. Pripremite broj štete ili polise.