Site name
Site name

Menadžment

organizaciona shema Generali Srbija
Dragan Filipović, CEO, predsednik Izvršnog odbora
Branko Pavlović, COO, član Izvršnog odbora
Gorana Rašić, član Izvršnog odbora i CFO
Nataša Marjanović, CIO, član Izvršnog odbora
Veselin Danilovac, član Izvršnog komiteta Generali Osiguranja