Site name
Site name

Menadžment

Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija (CEO)
Gorana Rašić, CFO, član Izvršnog odbora
Nataša Marjanović, CFA, član Izvršnog odbora
Veselin Danilovac, CInsO, član Izvršnog odbora