Site name
Site name

Menadžment

organizaciona shema Generali Srbija
Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija (CEO)
Branko Pavlović, član Izvršnog odbora Generali osiguranja srbija odgovoran za IT, logistiku i aktuarstvo (COO)
Gorana Rašić, član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija, zadužena za finansije (CFO)
Nataša Marjanović, član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija, zadužena za investicije (CIO)
Veselin Danilovac, član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija, odgovoran za procenu i likvidaciju šteta, preventivu i sprečavanje prevara u osiguranju i tehničku direkciju (CinsO)