Site name
Site name

FRONT OFFICER u kancelariji Ada Mall u Beogradu

 

Uspostavljanje prvog kontakta sa klijentima i obezbeđivanje potrebnih informacija u vezi sa proizvodima osiguranja, kao i pružanje podrške poslovnim procesima, važan su preduslov za dobro funkcionisanje svake naše kancelarije. Zbog toga smo trenutno u potrazi za novim front officer-om u kancelariji Ada Mall u Beogradu.

Kao front officer:

  • uspostavljaćeš prvi kontakt sa klijentima preuzimanjem telefonskih poziva, elektronske pošte i prijemom klijenata u prostoru kancelarije
  • obavljaćeš usmenu i pismenu korespondenciju (telefon, faks, e-mail, pošta)
  • pružaćeš informacije klijentima o programima osiguranja
  • informisaćeš klijente o statusu šteta i dugovanja
  • upućivaćeš klijente na prodavca ili drugu odgovarajuću osobu
  • izrađivaćeš ponude i polise osiguranja
  • administriraćeš internu i eksternu dokumentaciju
  • radićeš na POS terminalima


Generali širi krila svim kandidatima koji vole rad sa klijentima i imaju dobro razvijene komunikacijske sposobnosti. Očekujemo da se služiš engleskim jezikom na srednjem nivou i da si spreman/na na smenski rad (10-16h i 16-22h) 6 dana u nedelji. Ukoliko te odlikuje proaktivan pristup poslu i klijentima, tvoje šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.


PRIJAVI SE.
Pošalji nam svoj CV do 04. februara 2022. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.