Site name
Site name

Osiguranje života

Uputstvo za prijavu štete

Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja
Prijava smrtnog slučaja
Prijava teže bolesti

Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.