Site name
Site name

Generali Grupa

Generali je značajan učesnik u globalnoj industriji osiguranja. Naš cilj je stavljanje klijenata u centar našeg poslovanja osmišljavanjem jednostavnih i pametnih rešenja, koja će učiniti našu distributivnu mrežu, sa postojećim širokim spektrom usluga, još efikasnijom. Na taj način ćemo postati agilnija i fleksibilnija kompanija, otvorena za inovacije.

Tokom skoro 200 godina poslovanja, izgradili smo multinacionalnu Grupu koja je prisutna u više od 50 zemalja, sa oko 70.000 zaposlenih.

Tokom poslednjih nekoliko godina prošli smo kroz veliku stratešku reorganizaciju koja nam je omogućila da stavimo veći fokus na naše osnovno poslovanje, obezbedimo veću disciplinu u upravljanju našim sredstvima i jednostavnije, transparentnije upravljanje. Ovaj proces nas je doveo u novu fazu, zasnovanu na efikasnijim poslovnim modelima, inovativnim poslovnim strategijama i jačem, više globalnom brendu. Pored toga, zasnovali smo svoje investicione odluke na našoj posvećenosti ekološkoj i društvenoj održivosti.

Globalna prisutnost

Od samog početka, naša jaka međunarodna prisutnost nas je izdvojila na tržištu i jedna je od naših najvećih prednosti. Naša geografska raznolikost je uravnotežena između zrelih zemalja kao što su Italija, Nemačka i Francuska, tržišta sa izgledima za visok rast (istočna Evropa), i zemalja u razvoju u Aziji i Latinskoj Americi.

Saznajte više o zemljama u kojima Generali posluje: http://www.generali.com/worldtool

Saznajte više o kompaniji Generali Group: http://www.generali.com/