Site name
Site name

Osiguranje od nezgode

Mislite na vreme i ublažite posledice

Ne dopustite da vas događaji iznenade. Ugovaranjem individualnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), obezbeđujete sebi osiguravajuće pokriće i sigurnost ukoliko nastupe neželjeni događaji. Ne prepuštajte se slučaju i osigurajte se, kako bi se na vreme zaštitili i bar donekle ublažili loše posledice.

 

Vaši benefiti

  • Finansijska zaštitita od iznenadnih i neželjenih događaja
  • Brojni popusti koje možete ostvariti prilikom odabira načina plaćanja i dužine trajanja osiguranja
osiguranje nezgoda nesreca Generali

Uz minimalna ulaganja, pružite sebi i svojim najmilijama finansijsku zaštitu.

Program individualnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja je vrsta osiguranja od iznenadnih i nepredviđenih događaja koji se ne mogu sprečiti, ali ugovaranjem polise možete zaštititi svoje najbliže i pružiti svojoj porodici sigurnost koju zaslužuje.

Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja vam pruža prvu neophodnu finansijsku pomoć. U skladu sa svojim potrebama možete ugovoriti pokriće za:

  •  slučaj smrti usled nesrećnog slučaja,
  • trajnog invaliditeta, trajnog gubitka opšte radne sposobnosti kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode), koji može biti potpuni ili delimični.

Takođe, možete ugovoriti dodatno osiguravajuće pokriće za:

  • troškove lečenja u slučaju narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć,
  • bolnički dan - dnevnu nadoknadu za slučaj potrebe boravka u bolnici (ustanovi stacionarnog tipa) do 100 dana u godini.

Važna pitanja

Ko može ugovoriti osiguranje?
Na koji period se može zaključiti osiguranje?
Kako mogu da plaćam premiju?
 

Primer individualnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja:

Pokriće

Osigurana suma u EUR

Smrt usled nesrećnog slučaja

25.000

Trajni invaliditet

25.000

Troškovi lečenja

500

Bolnički dan

15

Mesečna premija

14,54