Site name
Site name

Generali Best Doctors

Da li ste ikada bili nesigurni u dijagnozu lekara? Da li ste bili u situaciji da ne znate kome da se obratite?

Život je samo jedan! Kada je zdravlje u pitanju, zaslužujete da dobijete sve informacije da biste doneli pravu odluku.

Od sada vam Best Doctors omogućava mišljenje i stručnu pomoć najboljih lekara u svetu i pokriće za lečenje u svetski priznatim zdravstvenim ustanovama.

Best Doctors su 1989. godine osnovali lekari sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard. Best Doctors je formirao mrežu od preko 53 000 medicinskih stručnjaka u preko 450 specijalnosti, koja opslužuje više od trideset miliona svojih članova širom sveta.

Od sada preko Generali Osiguranja Srbija, u okviru strateškog partnerstva sa kompanijom Best Doctors, možete ugovoriti proizvod Generali Best Doctors, koji vam pruža pomoć i podršku u daljem lečenju.

Best Doctors povezuje osobe koje su suočene sa izazovom kada je zdravlje u pitanju sa onima koji mogu da im pomognu na najbolji način.

Best Doctors pokriva sledeće bolesti i medicinske procedure:

  • Lečenje kancera
  • Operacija bajpasa koronarne arterije (revaskularizacija miokarda)
  • Zamena ili popravka srčanog zaliska
  • Neurohirurgija
  • Transplatacija organa/tkiva živog davaoca

Best Doctors odgovara na važna pitanja pacijenata.

Da li je moja dijagnoza tačna?

Osiguranje pruža mogućnost da vaš slučaj ispitaju vodeći medicinski stručnjaci specijalizovani za lečenje vaše bolesti.

Koji je najbolji medicinski tretman na raspolaganju? 

Kompletan izveštaj koji daje pregled najadekvantnijeg lečenja i u kojem se navode do tri najbolje bolnice i stručnjaci u celom svetu koji nude ovu vrstu lečenja.

Da li ću moći sebi i svojoj porodici da priuštim odgovarajuće osiguranje?

Osiguranje obezbeđuje pokriće od 1.000.000 evra za lečenje, put i smeštaj. Troškove plaća direktno osiguravač, osigurana lica nemaju nikakve troškove.

Best Doctors je namenjen osobama koje su zdrave, ali su svesne neizvesnosti koju budućnost nosi.

Šta obezbeđuje Best Doctors?

Drugo lekarsko mišljenje "InterConsultation"
Pronalaženje adekvatne nege "FindBestCare"
Pokriće troškova i isplatu dnevne naknade
 

Važna pitanja

Da li ću imati pravo da prijavim osigurani slučaj čak i ako sam osiguran ili imam pravo da se lečim u Srbiji?
Ako se Drugo lekarsko mišljenje poklapa sa postavljenom dijagnozom i lečenjem koje se nudi u zemlji, da li pacijent ipak može da odabere da ode u inostranstvo na lečenje?
Da li ću morati nešto da platim unapred?
Da li ću moći da odaberem bolnicu u kojoj će me lečiti?
Da li mogu da odem na lečenje, a zatim da kontaktiram Best Doctors da mi refundira novac?
Koliko se čeka na drugo lekarsko mišljenje?
Nakon što prijavim osigurani slučaj, da li se Polisa otkazuje?
Koliko osiguranih slučajeva mogu da prijavim u toku jedne godine?
Šta ako mi je potrebno više operacija ili ako se bolest vrati za nekoliko godina i ako mi je potrebno dodatno lečenje?
Da li će 1.000.000 evra biti dovoljno za više tretmana?
Šta ako ne govorim jezik zemlje u koju putujem?
Koga osiguranik može izabrati kao pratioca dok je na lečenju u inostranstvu?