Site name
Site name

Osiguranje imovine

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Uputstvo za prijavu štete

Požarni rizici
Provalna krađa i razbojništvo
Osiguranje od loma stakala
Osiguranje mašina od loma
 

Formulari