Site name
Site name

Life Concept

Za zdravlje i sigurnost

Svaki dan je novi izazov. Svaki dan je novo iskustvo. Zakoračite smelo u nove izazove i iskustva uz novi proizvod životnog osiguranja– Life Concept.

 

Vaši benefiti

Life concept zivotnog osiguranja | generali.rs

 

Osiguranje života Life Concept namenjeno je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju budućnost i brigu o zdravlju.

 

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako mogu da plaćam premiju?
Da li postoji dopunsko osiguranje?
 

Primeri

 

Pol

Muški

Ženski

Pristupna starost

40

40

Trajanje osiguranja

15

15

Osigurana suma za slučaj smrti

5000,00

5000,00

Osigurana suma za slučaj teže bolesti

5000,00

5000,00

Mesečna premija za osnovno pokriće (A)

18,88 

16,38 

Dopunska pokrića

Osigurana suma za slučaj 1‒99 % invaliditeta usled nesrećnog slučaja

5000,00

5000,00

Osigurana suma za slučaj 100 % invaliditeta usled nesrećnog slučaja

10.000,00

10.000,00

Osigurana suma za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja

500,00

500,00

Osigurana suma za slučaj hirurške intervencije

500,00

500,00

Mesečna premija za dopunsko pokriće (B)

3,14

3,14

Ukupna mesečna premija (A) + (B)

    22,02   

  19,52  

 * Primeri osiguranih suma i premija su izraženi u evrima.