Site name
Site name

Osiguranje od autoodgovornosti

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Iako je bezbednost imperativ u saobraćaju, brojne su okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih, a u isto vreme i neprijatnih događaja. Upravo zato, najvažnije je da uz osnovna vozačka dokumenta, sa sobom uvek imate polisu osiguranja od autoodgovornosti.

 

Vaši benefiti

  • Finansijska zaštita u slučaju štete pričinjene trećim licima
  • Mogućnost zaključenja na period kraći od godinu dana
  • Može ugovoriti i za štetu nanetu licima koja nisu treća lica
obavezno osiguranje motornih vozila auto Generali

Zakonska obaveza

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Cilj je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Generali osiguranje.

Zeleni karton

Pasoš vašeg motornog vozila

Ukoliko putujete u određene zemlje, neophodan vam je zeleni karton, međunarodni karton osiguranja za vozilo.

Zeleni karton je obavezni dokument na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Maroko i Tunis. Time obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u tim zemljama.

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:

  • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
  • Saobraćajnu dozvolu

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

U skladu sa važećim Zakonom o saobraćaju, svi vozači motornih vozila u obavezi su da kod sebe imaju Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda, sa manjom materijalnom štetom, i može biti validan umesto policijskog izveštaja.

Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti i na svim prodajnim mestima Generali Osiguranja Srbija.

Važna pitanja

Na koga glasi polisa od autoodgovornosti?
Na koji period je moguće zaključiti osiguranje?
Da li postoje dodatna osiguranja?
Šta je potrebno da bi se registrovalo vozilo?
Šta se dešava ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi neki problem?
Da li neko može u ime vlasnika vozila izvršiti registraciju automobila?
Koja je polisa važeća ukoliko osiguranik ima dve polise?
Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi polisu?
Gde sve mogu ugovoriti osiguranje?