Site name
Site name

Prijava štete

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.
Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj: 011/ 222 0 555.

Načini prijave štete
Potrebna dokumenta
Fotografisanje oštećenja
Postupak onlajn prijave štete
Online prijava štete
Štetu na vozilu, po osnovu kasko osiguranja, možete prijaviti popunjavanjem formulara u nastavku. Naknada štete biće isplaćena najkasnije 14 dana od podnošenja kompletne dokumentacije za prijavu štete.

Polja označena * su obavezna

Osnovni podaci

Podaci o štetnom dogadjaju

Podaci o vozaču osiguranog vozila

Kontakt podaci podnosioca prijave

Prilozi


Potrebno je da proverite da li je po vašoj kasko polisi uplaćena celokupna premija osiguranja jer će Vam u suprotnom šteta biti umanjena za iznos duga. Ukoliko je preostala premija veća od naknade štete, izvršiće se prebijanje premije i štete, a preostali nedospeli deo premije naplatiće se odgovarajućim umanjenjem preostalih rata. Ukoliko želite da šteta bude plaćena serivisu, to će biti moguće nakon izmirenja duga po premiji.