Site name
Site name

Lečenje u inostranstvu - Medica Perfecta

Kada su nam najbolji najpotrebniji!

Kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje Medica Perfecta, možete obezbediti sebi i svojoj porodici stručno mišljenje najboljih svetskih lekara kao i organizaciju i plaćanje lečenja u svetski priznatim klinikama do 2.000.000 evra.

 

Vaši benefiti

 • Mogućnost za lečenje u inostranstvu u iznosu od 2.000.000 evra (doživotni limit)
 • Vrhunski tim lekara na raspolaganju

Tim najboljih stručnjaka vama na usluzi

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Medica Perfecta vam obezbeđuje vrhunsku zdravstvenu negu u celom svetu u slučajevima ozbiljnih zdravstvenih stanja kada je pouzdano medicinsko mišljenje od ključnog značaja za izlečenje.

Namenjeno je:

 • Osobama kojima je neophodan efikasan i ličan pristup lečenju u trenucima kada je njihovo zdravlje ozbiljno ugroženo;
 • Osobama koje žele da preuzmu kontrolu nad svojim zdravstvenim stanjem i lečenjem;
 • Osobama koje za sebe i svoju porodicu žele najbolje.

Šta sve obuhvata paket Medica Perfecta?

 • Drugo lekarsko mišljenje (potvrda dijagnoze i preporuke lečenja);
 • Preporuku, organizaciju i plaćanje troškova lečenja osiguranika u inostranstvu;
 • Preporuku, organizaciju i plaćanje troškova puta za osiguranika i pratioca u inostranstvu;
 • Preporuku, organizaciju i plaćanje troškova smeštaja za pratioca osiguranika u inostranstvu;
 • Dnevna naknada za svaki dan proveden u bolnici;
 • Kontrola nakon povratka sa lečenja u inostranstvu;
 • Nadoknada troškova lekova u Republici Srbiji.

Važna pitanja

Ko može ugovoriti osiguranje?
Kako mogu da plaćam premiju?