Site name
Site name

Osiguranje plovnih objekata

Za sigurnu plovidbu

Bilo da ste stari morski vuk ili rečni mornar, osiguranje plovnih objekata pruža sveobuhvatnu zaštitu vašeg broda od oštećenja u oluji, od plovidbene nesreće ili brodoloma, a pokriva i oštećenja koja vi nanesete drugim plovilima. Ono pruža zaštitu u lukama, na rekama i jezerima u evropskim zemljama, na Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru, ali i na kopnu, tako da možete lako i sigurno da zaplovite u svakom trenutku.

 

Vaši benefiti

  • Ispunjavate zakonsku obavezu osiguranja za plovidbu u Srbiji i van nje
  • Zaštita od širokog spektra rizika za vaš brod ili čamac
  • Potpuna finansijska zaštita od štete nanete drugim plovilima
  • Osiguranje važi 24 sata dnevno u svakoj situaciji: dok brod plovi, dok je usidren i dok je na suvom

Bez obzira na to da li su na plovidbi ili su usidreni, najbolji način da se čamci i jahte obezbede od nepredviđenih rizika jeste osiguranje.

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, na raspolaganju su vam tri vrste pokrića:

Obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Kasko osiguranje