Site name
Site name

Osigruanje od rizika COVID 19

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Prijava štete kod osiguranja od rizika COVID-19

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za  pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555