Site name
Site name

Opšti uslovi korišćenja

Kupovina veb-osiguranja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE I KUPOVINE PREKO INTERNETA

Korišćenjem veb-stranice Generali Osiguranja Srbija a.d.o. pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb-stranice i kupovine preko interneta prilikom kupovine veb-osiguranja i dajete saglasnost da se s vašim podacima postupa u skladu sa Obaveštenjem o zaštiti ličnih podataka.

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmeni i dopuni u skladu sa zakonom i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ili dopuna ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb-stranici Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Svaki korisnik veb-stranice je u obavezi da pre njenog korišćenja pročita Opšte uslove korišćenja i upozna se sa njima.

Ograničenje korišćenja veb-stranice

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine veb-stranice Generali Osiguranja Srbija a.d.o. nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Pregledanje ili štampanje dela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Generali Osiguranje Srbija a.d.o. nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja Generali Osiguranja Srbija a.d.o.

 

Istinitost i tačnost podataka

Pri kupovini tj. ugovaranju osiguranja preko interneta, ugovarač je dužan da na sva pitanja odgovori istinito i tačno.

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. neće snositi odgovornost za neispravne, nepotpune ili netačne informacija koje klijent unese tokom kupovine preko interneta.

Ukoliko je ugovarač osiguranja namerno netačno prijavio ili prećutao neku okolnost zbog koje osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. može zahtevati poništenje ugovora i ima pravo na premiju osiguranja u skladu sa zakonom.

Ukoliko je ugovarač osiguranja nenamerno podneo netačnu prijavu ili je propustio dati dužno obaveštenje, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. može u roku od mesec dana od saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije srazmerno većem riziku. U slučaju raskida ugovora, osiguravač je dužan vratiti deo premije u skladu sa zakonom.

 

Rešavanje sporova i nadležnost suda

Korišćenjem ove veb-stranice korisnik neopozivo pristaje da sve sporove proizašle iz korišćenja ove veb-stranice ili u vezi sa njenim korišćenjem ili sa kupovinom veb-osiguranja rešava sporazumno sa Generali Osiguranjem Srbija a.d.o. U slučaju da nastali spor ne može da se reši sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA

Prilikom kupovine preko interneta poverljive informacije se prenose javnom mrežom u zaštićenoj formi upotrebom 128bit-nog SSL protokola i PKI sistema ‒ trenutno najaktuelnije tehnologije.

Bezbednost podataka prilikom kupovine garantuje zvanični procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, na čijim se internet stranicama obavlja postupak naplate.

Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni Generali Osiguranju Srbija a.d.o. i ne mogu se pohranjivati u bazu podataka Generali Osiguranja Srbija a.d.o. ili koristiti u druge svrhe. Stoga Generali Osiguranje Srbija a.d.o. ne može biti odgovorno za njihovu zloupotrebu.

 

Cookies

Veb-stranica Generali Osiguranja Srbija a.d.o. koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder veb-stranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

 

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i bezbednosti vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, javite nam se:

 • pozivom našeg kontakt centra: 011 222 0 555
 • imejlom na: kontakt@generali.rs
 • pismom na:
       Generali Osiguranje Srbija a.d.o.
             Vladimira Popovića 8
             11070 Novi Beograd

 

 

DOSTAVA POLISE/POTVRDE O OSIGURANJ

1. Dostava polise/potvrde o osiguranju i rokovi dostave

1.1. Mogućnosti dostave polise/potvrde o osiguranju

Na celoj teritoriji Srbije polise/potvrde o osiguranju mogu se dostaviti posredstvom kurirske službe, korišćenjem usluge standardne brze dostave:

 • za porudžbine primljene radnim danom do 14.30 h isporuka se vrši u toku sledećeg radnog dana od 9.00 h do 16.00 h i subotom od 9.00 h do 14.00 h;
 • za porudžbine primljene radnim danom posle 14.30 h isporuka se vrši u roku od dva radna dana.

Nakon potvrde o uspešno plaćenoj premiji osiguranja osiguravač može potvrdu o osiguranju i drugu obaveznu dokumentaciju dostaviti i u PDF formatu na imejl adresu koju je ugovarač osiguranja (lice koje plaća) naveo u ličnim podacima, ukoliko je ova mogućnost predviđena za proizvod osiguranja koji se ugovara. Potvrda o osiguranju je pismena isprava kojom se potvrđuje da je sklopljen ugovor o osiguranju i sadrži sve bitne elemente ugovora o osiguranju. Ukoliko je ugovarač osiguranja odabrao opciju dostave potvrde o osiguranju e-poštom, dostava se vrši u najkraćem mogućem roku.

1.2. Uručenje polise/potvrde o osiguranju

Prilikom uručenja polise/potvrde o osiguranju ugovarač je dužan da u svrhu identifikacije pokaže svoju važeću ličnu kartu kuriru ili zaposlenom u našoj filijali u Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd.

Prethodni stav se ne primenjuje u slučaju da je potvrda o osiguranju poslata e-poštom.

1.3. Potpisivanje polise/potvrde o osiguranju

Nakon uručenja ugovarač je dužan da potpiše sve primerke polise/potvrde o osiguranju.

1.4. Povratak potpisanog primerka polise

Nakon potpisivanja polise osiguranja osiguranik zadržava originalni primerak/primerke polise, dok je poslednja dva primerka polise dužan da u priloženoj koverti vrati kuriru ili poštanskom službeniku. Ovi primerci se zatim brzom poštom vraćaju Generali Osiguranju Srbija a.d.o.

Prethodni stav se ne primenjuje u slučaju dostavljanja potvrde o osiguranju.

2. Troškovi dostave

2.1. Trošak dostave za područje Republike Srbije

Trošak dostave iznosi 160 dinara.

2.2. Troškovi dostave ne postoje ukoliko se potvrda o osiguranju dostavi imejlom.

 

REKLAMACIJE

1. Reklamacija na oštećenost dokumenata

U slučaju prijema oštećene polise/potvrde o osiguranju ili pratećih dokumenata, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. dužno je da izvrši prepis polise/potvrde o osiguranju ili da izda nove primerke dokumenata.

 2. Reklamacija na greške prilikom popunjavanja dokumenata

U slučaju da službenik Generali Osiguranja Srbija a.d.o. pogrešno popuni polisu/potvrdu o osiguranju ili prateća dokumenata, klijent ima pravo na reklamaciju.

Primljene reklamacije se rešavaju u roku od 30 dana.

U slučaju da osiguranik ima reklamaciju, dužan je da dostavi original polise, tj. da vrati polisu koja sadrži netačne ili pogrešno upisane podatke.

Ukoliko je potvrda o osiguranju dostavljena e-poštom i reklamacija se vrši  e-poštom, uz prilaganje potvrde o osiguranju.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i
Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Sva plaćanja se vrše isključivo u domaćoj valuti - dinar (RSD). Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarimа biće konvertovan u vаlutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kаrtice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.