Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2016. godini ostvarilo premiju od 19,8 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 22.2% čime je učvrstilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 30,1%, a u neživotnom osiguranju od 19.5%.

Rezultati

Ključni podaci  2016.  2015.  2014. 
 Ukupna premija  19.8  18.6  15.1
 Životna osiguranja  6.9 6.6  4.8
 Neživotna osiguranja  12.9  12  10.3

* u milijardama dinara