Site name
Site name

Menadžment

organizaciona shema Generali Srbija
Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija (CEO)
Branko Pavlović, COO, član Izvršnog odbora
Gorana Rašić, CFO, član Izvršnog Odbora
Nataša Marjanović, CFA, član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija
Veselin Danilovac, CInsO, član Izvršnog odbora odgovoran za štete, preventivu, tehničku direkciju i sprečavanje prevara u osiguranju