Site name
Site name

Menadžment

Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija (CEO)
Gorana Rašić, CFO, COO, član Izvršnog odbora
Nataša Marjanović, CFA, CDO, član Izvršnog odbora
Veselin Danilovac, CInsO, član Izvršnog odbora
Maša Lalić, član Izvršnog odbora odgovorna za ljudske resurse i strategiju
Dušan Lalić, pridruženi član Izvršnog odbora odgovoran za marketing, klijente i pravna pitanja