Site name
Site name

Menadžment

organizaciona shema Generali Srbija
Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija (CEO)
Branko Pavlović, COO, član Izvršnog odbora odgovoran za IT i sistem kvaliteta, aktuarske poslove, logistiku i nabavku
Gorana Rašić, CFO, član Izvršnog Odbora
Nataša Marjanović, CFA, član Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija
Veselin Danilovac, CInsO, član Izvršnog odbora odgovoran za štete, preventivu, tehničku direkciju i sprečavanje prevara u osiguranju